รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด   ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4488-1204
Email : bpd0513.msc@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :