ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด   ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4488-1204 เบอร์โทรสาร -
Email : bpd0513.msc@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://map.longdo.com/p/A10232959