ตารางสอบ
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.91 KB
ตารางสอบปลายปี ชั้น ป.1-ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.3 KB
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.73 KB