กิจกรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล
กิจกรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การนั่งสมาธิ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยโดยพระอาจารย์
- ชมละครคุณธรรม เรื่อง จ่อยนายแน่มาก
- ชมละครคุณธรรม เรื่อง คำน้อย
- กิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย พร้อมฝึกปฏิบัติ
- การฝึกปฏิบัติวิชารับประทานอาหาร
- การนั่งสมาธิ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น