ตารางอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
ตารางอบรมเข้าค่ายคุณธรรม

ตารางการอบรมคุณธรรมนักเรียน

วันที่ 19 – 20  กรกฎาคม  2555 ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

วันที่ 19  กรกฎาคม  2555

เวลา                                        กิจกรรม

07.30 – 08.00 น.                                ลงทะเบียน           รับน้ำดื่มคนละ 1 ขวด (ให้นำมาจนเสร็จสิ้นการอบรม)

08.05 – 08.50 น.                                เดินอย่างสำรวมเข้าห้องประชุม/จัดระเบียบ/นั่งสมาธิ-ทำวัตรเช้า

09.00 – 11.00 น.                                กิจกรรมโดยหลวงพ่อ

11.00 – 12.00 น.                                ฝึกปฏิบัติวิชาการรับประทานอาหาร

12.00 – 13.00 น.               พักเที่ยงรับประทานอาหาร

13.00 – 13.30 น.                                เดินอย่างสำรวมเข้าห้องประชุม/จัดระเบียบ/นั่งสมาธิ

13.30 – 14.30 น.                                ชม VCD ละครคุณธรรมฟื้นฟูโลก เรื่อง จ่อย!!นายแน่มาก

14.30 – 15.30 น.                                การศึกษาในญี่ปุ่น  -  5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย                              

15.30 – 16.00 น.                                นั่งสมาธิ  ทำวัตรเย็น  สวดมนต์ เลิก

วันที่ 20  กรกฎาคม  2555

08.30 – 09.30 น.                                เดินอย่างสำรวมเข้าห้องประชุม/จัดระเบียบ/นั่งสมาธิ-ทำวัตรเช้า

09.40 – 11.00 น.                                5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เรียนปฏิบัติตามฐาน

                                                - ฐานที่ 1 ห้องนอน                           - ฐานที่ 2 ห้องน้ำ               - ฐานที่ 3 ห้องครัว

- ฐานที่ 4  ห้องแต่งตัว                       - ฐานที่ 5 ห้องทำงาน

12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.                                เดินอย่างสำรวมเข้าห้องประชุม/จัดระเบียบ/นั่งสมาธิ

14.00 – 15.00 น.                                ชม VCD ละครคุณธรรมฟื้นฟูโลก แม่มหัศจรรย์ที่โลกไม่มีวันลืม เรื่อง คำน้อย

15.00 – 16.00 น.                                นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น สวดมนต์  เลิก

หมายเหตุ            -     ตารางอบรมยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

-       การแต่งกาย  นักเรียน เสื้อยืดคอกลมสีขาว          กางเกงวอร์มสีดำ ครูใส่ชุดขาว

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดหา/ซื้อ

1.             กาละมัง                                 จำนวน                   8              ใบ  (ใช้ 2 สี สีละ 4 ใบ)

2.             ผ้าเช็ด(ชนิดซับน้ำ)             จำนวน                  10           ผืน  (ใช้ 2 สี สีละ 5 ผืน)

3.             น้ำยาล้างจาน        (มีแล้ว)

4.             สก๊อตไบรท์(แบบผ้า)          จำนวน                   8             อัน

5.             ถังดำ                                      จำนวน                   2              ใบ  (ใส่เศษอาหาร ขนาดเล็ก)

6.             ลังเก็บถ้วยชาม                     จำนวน                   2              ใบ

7.             แปรงห้องน้ำมีด้ามจับ        จำนวน                   8              อัน

8.             ถุงขยะดำ ขนาด 20*24      จำนวน                   1              ห่อ