ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
          วันที่  5  มีนาคม  2564  นายชยานุพนธ์  จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  ให้การต้อนรับ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และคุณบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ  ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)     ในการนี้ นายรชต  วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กล่าวต้อนรับ และชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน    จากนั้น นายชยานุพนธ์  จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)   ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)  และนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมผลงาน Robotics และผลิตภัณฑ์ด้านทักษะอาชีพ   เช่น   กิจกรรมมาลัยมะกรูดใบเตย  กิจกรรมอ้อยคั้นน้ำ  กิจกรรมอ้อยงบ  แปลงเพาะข้อตาอ้อย และแปลงมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ราชินี
 

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,17:42   อ่าน 240 ครั้ง