ภาพกิจกรรม
การตรวจหาเชื้อ COVID 19 เตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน./แม่ครัว รวม 121 คน รับการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยชุดตรวจ AntigenTest kit(ATK) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดเรียน โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบทุกคน โรงเรียนพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ชั้น ป.1-ม.3 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ คุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูดิน ทุกท่านมา โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,14:16   อ่าน 65 ครั้ง