ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42

อาคารหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,14:18   อ่าน 69 ครั้ง