ภาพกิจกรรม
มอบผ้าห่ม โครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 14 คน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรผ้าห่ม จากโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จึงขอขอบคุณท่านมา โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,14:59   อ่าน 210 ครั้ง