ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ตรวจสุขภาพนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
มอบทุนเสมอภาค
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมขั้นสูงขอนแก่น
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65