ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
แจ้งเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาและชีวิต GUIDANCE
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนของคุณครู
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มอบทุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
เชิญร่วมงานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูจิรศักดิ์ น้อยดี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ Learning Center
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
รับคณะศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม Mitrphol art camp 2020
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ประเมินสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 63