กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0854575060